Jak mogę nadać szybki zwrot do sportowestyle.pl?

Nadaj zwrot w aplikacji InPost Mobile

1. Otwórz aplikację InPost Mobile

2. W dolnym menu kliknij ikonkę „Zwróć”

3. Wpisz nazwę sklepu: sportowestyle.pl. Możesz również wybrać paczkę do zwrotu z listy Twoich przesyłek, która znajduje się poniżej.

4. Wypełnij formularz zwrotu – jeśli zwrot wymaga akceptacji przez sklep, poczekaj na potwierdzenie

5. Kod zwrotu znajdziesz w aplikacji InPost Mobile oraz w wiadomości e-mail

6. Przygotuj paczkę z produktami oraz formularzem zwrotu (dostępny do pobrania niżej) – jeśli używasz tego samego pudełka, usuń starą etykietę

WAŻNE! Wypełniony formularz zwrotu dołącz do przesyłki zwrotnej. Paczki bez powyższego dokumentu nie przejdą pozytywnej weryfikacji zwrotu.

7. Wystarczy, że kod zwrotu napiszesz odręcznie na paczce. Nie musisz drukować etykiety.

8. Nadaj paczkę w dowolnym Paczkomacie – wystarczy, że zeskanujesz kod QR z aplikacji InPost Mobile przykładając go do czytnika w Paczkomacie lub wybierzesz opcje nadania paczki na ekranie Paczkomatu i wpiszesz ręcznie kod zwrotu.

9. Umieść paczkę w skrytce, zamknij ją. I już, gotowe! 

1. Wejdź na SzybkieZwroty.pl

2. Z listy dostępnych sklepów wybierz sportowestyle.pl.

3. Wypełnij formularz zwrotu – jeśli zwrot wymaga akceptacji przez sklep, poczekaj na potwierdzenie

4. Kod zwrotu znajdziesz w aplikacji InPost Mobile oraz w wiadomości e-mail

5. Przygotuj paczkę z produktami oraz formularzem zwrotu (dostępny do pobrania niżej) – jeśli używasz tego samego pudełka, usuń starą etykietę.

WAŻNE! Wypełniony formularz zwrotu dołącz do przesyłki zwrotnej. Paczki bez powyższego dokumentu nie przejdą pozytywnej weryfikacji zwrotu.

6. Wystarczy, że kod zwrotu napiszesz odręcznie na paczce. Nie musisz drukować etykiety!

7. Nadaj paczkę w dowolnym Paczkomacie – wystarczy, że zeskanujesz kod QR z aplikacji InPost Mobile przykładając go do czytnika w Paczkomacie lub wybierzesz opcje nadania paczki na ekranie Paczkomatu i wpiszesz ręcznie kod zwrotu.

8. Umieść paczkę w skrytce i… gotowe! 

1.       Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.       W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Handlowa 2/3, 34-480 Jabłonka.

4.       Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5.       Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.       Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9.       Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:

9.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,

9.2.    dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części

9.3.    dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

9.4.    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

10.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4  o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

10.5  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

11.   Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.